شایان ذکر است که چیا سرویس در راستای اشتغالزایی فراگیر خود در سطح کشور، تلاش نموده است تا در جذب علاقه مندان عرصه بازاریابی برای ارائه دستگاه ها و خدمات خود عامل فروش اختیار نموده و دوستانی که به شرایط ایده ال نمایندگی رسیده باشند را به عنوان نماینده کامل خود معرفی نماید. لذا خرید دستگاه هایی مورد تائید شرکت چیا سرویس از هر دو گروه نماینده و عامل فروش بلامانع است و تفاوت نماینده و عامل فروش اصطلاحات درون سازمانی است.

توصیه ما به دوستان خود که به صورت عامل فروش فعالیت می کنند این است که درابت کامل و راهنمایی های دوستان خود در داخل شرکت برای تبدیل شدن به نماینده کامل تلاش نمایند

    Call Now Button